Contact Us

     

Contact Us


SUZHOU ZHONGLING TONGDA ELEVATOR CO., LTD.

Address: Linhu Economic Zone, Gangdu Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province (Dongdong Development Zone)

Tel:0512-63801385
Fax:0512-63809850
E-mail:854954938@qq.com

1+
message board
  • captcha